امسال میثم خان عیدی داره واست!

همراهان همیشگی میثم خان!

شانس خودتون رو در گردونه شانس زیر امتحان کنید و بعد از برنده شدن یکی از آیتم های جذاب در گردونه شانس، منتظر حضور گرم شما در مجموعه میثم خان هستیم! که با نشان دادن پیامک می توانید هدیه رایگان خود را در کنار سفارش غذای خود دریافت کنید!

همراهان همیشگی میثم خان!

شانس خودتون رو در گردونه شانس زیر امتحان کنید و بعد از برنده شدن یکی از آیتم های جذاب در گردونه شانس، منتظر حضور گرم شما در مجموعه میثم خان هستیم! که با نشان دادن پیامک می توانید هدیه رایگان خود را در کنار سفارش غذای خود دریافت کنید!

سفارش شما

شما هنوز سفارشی ثبت نکرده اید.

بازگشت به منو مجموعه