آدرس شعب میثم خان

شعبه فست فود

خیابان سرباز، نبش کوچه 15

شعبه رستوران

کرمان، سرآسیاب، شهیدان ماهانی 11

شعبه فست فود

خیابان سرباز، نبش کوچه 15

شعبه رستوران

کرمان، سرآسیاب، شهیدان ماهانی 11

شماره تماس شعب میثم خان

شعبه فست فود

33328080

شعبه رستوران

03433351700

شعبه فست فود

خیابان سرباز، نبش کوچه 15

شعبه رستوران

کرمان، سرآسیاب، شهیدان ماهانی 11

سفارش شما

شما هنوز سفارشی ثبت نکرده اید.

بازگشت به منو مجموعه