میلادت پیروز باد!

از راه، فراز آمده با هلهله اسفند
وقت است که از نو بسرایم غزلی چند
اسفند فراز آمده تا مشعلی از شعر
در سینه افسرده‌ام از نو بفروزد

تولدت مبارک اسفندماهی جان

سفارش شما

شما هنوز سفارشی ثبت نکرده اید.

بازگشت به منو مجموعه